Privacy Policy

Bij gebruik van de site door gebruiker gaat deze akkoord met deze algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacy policy. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en via de site. Resume4Students neemt de gegevens van de website haar gebruikers op in een gegevensbestand. Naast de door u zelf verstrekte gegevens bij registratie op de website verzamelen wij IP-adressen ten behoeve van de statistische analyse van bezoekersgedrag. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om onze producten en diensten zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u uw eigen browser zo instellen dat gebruik van cookies niet mogelijk is. Dit betekent echter wel dat u gebruikersgemakken van de website zal verliezen. Wij behouden ons het recht voor om geregistreerde gebruikers informatie en/of aanbiedingen via e-mail toe te zenden.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: V.O.F Dutch Marketers
Website: 
- www.resume4students.nl
- www.resume4students.com
- www.cvvoorstudenten.nl

Inschrijfnummer KvK: 67338054
BTW-nummer: NL856938221B01

2. Log bestanden

Resume4Students gebruikt IP-adressen om trends te analyseren, gebruikersgedrag van bezoekers te achterhalen om de website constant te optimaliseren. IP-adressen bevatten geen persoonsgebonden informatie. Hier kunnen door Resume4Students geen persoonlijke gegevens aan ontleend worden.

3. Overige persoonlijke gegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Delen van informatie

Resume4Students houdt de mogelijkheid om informatie te delen met zakenpartners. Voor meer informatie zie hierover de algemene voorwaarden.

5. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

6. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

7. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

8. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@cvvoorstudenten.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

VOLG ONS